Podcast KPMG Vietnam - Thiết lập mô hình và theo dõi hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp - Lâm Thị Ngọc Hảo & Daniel Trimarchi, KPMG - S4#12 | Vietcetera
Billboard banner
KPMG Vietnam - Thiết lập mô hình và theo dõi hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp - Lâm Thị Ngọc Hảo & Daniel Trimarchi, KPMG - S4#12

19 Thg 06

KPMG Vietnam - Thiết lập mô hình và theo dõi hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp - Lâm Thị Ngọc Hảo & Daniel Trimarchi, KPMG - S4#12

Đã sao chép

 [English description below] Tập podcast Vietnam Innovators tuần này chào đón hai vị khách mời đến từ một trong bộ tứ “Big4” của ngành kiểm toán - KPMG; đó là ông Daniel Trimarchi (Director, Family Business & Private Clients, Enterprise and Director, Global Centre of Excellence for Family Business - KPMG in Australia) và bà Lâm Thị Ngọc Hảo (Partner, Head of Private Enterprise Vietnam - KPMG in Vietnam).Cuộc trò chuyện sẽ mang đến góc nhìn của các chuyên gia xoay quanh các câu hỏi về xu hướng, tầm quan trọng cũng như các chiến lược mà KPMG cung cấp cho các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp gia đình tại thị trường Việt Nam - đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.Cùng host Hảo Trần lắng nghe tập podcast này nhé!Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---This week's episode of Vietnam Innovators podcast welcomes two guests from one of the "big four" audit firms - KPMG; Mr. Daniel Trimarchi (Director, Family Business & Private Clients, Enterprise and Director, Global Centre of Excellence for Family Business - KPMG in Australia) and Ms. Lam Thi Ngoc Hao (Partner, Head of Private Enterprise Vietnam - KPMG in Vietnam).The conversation will provide insights from experts on trends, importance, and strategies that KPMG offers to private enterprises and family businesses in the Vietnam market - especially during the transition of generations.Join host Hao Tran to listen to this podcast episode!Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

 [English description below]

Tập podcast Vietnam Innovators tuần này chào đón hai vị khách mời đến từ một trong bộ tứ “Big4” của ngành kiểm toán - KPMG; đó là ông Daniel Trimarchi (Director, Family Business & Private Clients, Enterprise and Director, Global Centre of Excellence for Family Business - KPMG in Australia) và bà Lâm Thị Ngọc Hảo (Partner, Head of Private Enterprise Vietnam - KPMG in Vietnam).

Cuộc trò chuyện sẽ mang đến góc nhìn của các chuyên gia xoay quanh các câu hỏi về xu hướng, tầm quan trọng cũng như các chiến lược mà KPMG cung cấp cho các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp gia đình tại thị trường Việt Nam - đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Cùng host Hảo Trần lắng nghe tập podcast này nhé!

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

This week's episode of Vietnam Innovators podcast welcomes two guests from one of the "big four" audit firms - KPMG; Mr. Daniel Trimarchi (Director, Family Business & Private Clients, Enterprise and Director, Global Centre of Excellence for Family Business - KPMG in Australia) and Ms. Lam Thi Ngoc Hao (Partner, Head of Private Enterprise Vietnam - KPMG in Vietnam).

The conversation will provide insights from experts on trends, importance, and strategies that KPMG offers to private enterprises and family businesses in the Vietnam market - especially during the transition of generations.

Join host Hao Tran to listen to this podcast episode!

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất