Podcast Peng T. Ong, Co-Founder and Managing Partner, Monk's Hill Ventures: Trí tuệ nhân tạo và bức tranh tương lai của thị trường lao động | Vietcetera
Billboard banner
Peng T. Ong, Co-Founder and Managing Partner, Monk's Hill Ventures: Trí tuệ nhân tạo và bức tranh tương lai của thị trường lao động

03 Thg 04

Peng T. Ong, Co-Founder and Managing Partner, Monk's Hill Ventures: Trí tuệ nhân tạo và bức tranh tương lai của thị trường lao động

Đã sao chép

[English description below]Công nghệ tự động hoá, trí tuệ nhân tạo luôn là chủ đề nóng hổi và được nói đến trong câu chuyện thị trường lao động, tài nguyên nhân lực và tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt trong thời điểm Chat GPT đang giành được sự chú tâm, những chủ đề này lại lần nữa trở nên sôi nổi.Tại podcast Vietnam Innovators tuần này, chúng ta cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với ông Peng T.Ong, Co-founder và Managing Partner tại Monk’s Hill Ventures về xu hướng việc làm của tương lai, nhu cầu đáp ứng những bước tiến của công nghệ cũng như một vài chia sẻ về chủ đề đầu tư tại thị trường Đông Nam Á.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉteam@vietcetera.com---Automation, artificial intelligence are always hot topics and talked about in the story of the labor market, human resources and economic growth. Especially at a time when Chat GPT is having the spotlight, these topics are once again getting more attractive.In this week episode, let’s join our host Hao Tran and hear from Mr. Peng T.Ong, Co-founder and Managing Partner at Monk's Hill Ventures sharing about future employment trends, the need to adapt to automation technology as well as some sharing on investment topics in the Southeast Asian market.Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Công nghệ tự động hoá, trí tuệ nhân tạo luôn là chủ đề nóng hổi và được nói đến trong câu chuyện thị trường lao động, tài nguyên nhân lực và tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt trong thời điểm Chat GPT đang giành được sự chú tâm, những chủ đề này lại lần nữa trở nên sôi nổi.

Tại podcast Vietnam Innovators tuần này, chúng ta cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với ông Peng T.Ong, Co-founder và Managing Partner tại Monk’s Hill Ventures về xu hướng việc làm của tương lai, nhu cầu đáp ứng những bước tiến của công nghệ cũng như một vài chia sẻ về chủ đề đầu tư tại thị trường Đông Nam Á.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ
team@vietcetera.com

---

Automation, artificial intelligence are always hot topics and talked about in the story of the labor market, human resources and economic growth. Especially at a time when Chat GPT is having the spotlight, these topics are once again getting more attractive.

In this week episode, let’s join our host Hao Tran and hear from Mr. Peng T.Ong, Co-founder and Managing Partner at Monk's Hill Ventures sharing about future employment trends, the need to adapt to automation technology as well as some sharing on investment topics in the Southeast Asian market.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất