Podcast Quản trị tài nguyên nước, vai trò của Hà Lan tại Việt Nam - Koos Neefjes, Director, Climate Sense Vietnam - S4#13 | Vietcetera
Billboard banner
Quản trị tài nguyên nước, vai trò của Hà Lan tại Việt Nam - Koos Neefjes, Director, Climate Sense Vietnam - S4#13

27 Thg 06

Quản trị tài nguyên nước, vai trò của Hà Lan tại Việt Nam - Koos Neefjes, Director, Climate Sense Vietnam - S4#13

Đã sao chép

[English description below]Tuần này tại podcast Vietnam Innovators, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ ông Koos Neefjes, Director, Climate Sense Vietnam. Đến từ Hà Lan, ông là một chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu và đã làm việc rất lâu năm tại Việt Nam.Việt Nam là một trong những quốc gia đang phải hứng chịu những tác động nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu. Điều này yêu cầu những chiến lược cấp thiết và sự hợp tác quốc tế với các tổ chức và quốc gia trong công tác quản lý nước, kiểm soát biến đổi khí hậu. Trong bức tranh đó, nổi bật nhất là sự hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững.Đâu là những vấn đề cần quan tâm và có chính sách ưu tiên gì Việt Nam cần thực hiện để có thể ứng phó hiệu quả với những diễn biến thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra? Cùng host Hảo Trần tìm hiểu trong tập podcast này nhé.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---This week on the Vietnam Innovators podcast, host Hao Tran sits down with Mr. Koos Neefjes, Director of Climate Sense Vietnam, who is an international expert on climate change and has been working in Vietnam for many years.Vietnam is one of the countries that is experiencing serious impacts of climate change. This requires urgent strategies and international cooperation with organizations and countries in water management and climate change control. In this context, the cooperation between the Netherlands and Vietnam stands out in the framework of the Strategic Partnership on Climate Adaptation and Sustainable Agriculture.What are the issues that need attention and what policy priorities does Vietnam need to implement to effectively respond to extreme weather events caused by climate change? Join host Hao Tran in this podcast to find out.Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Tuần này tại podcast Vietnam Innovators, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ ông Koos Neefjes, Director, Climate Sense Vietnam. Đến từ Hà Lan, ông là một chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu và đã làm việc rất lâu năm tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những quốc gia đang phải hứng chịu những tác động nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu. Điều này yêu cầu những chiến lược cấp thiết và sự hợp tác quốc tế với các tổ chức và quốc gia trong công tác quản lý nước, kiểm soát biến đổi khí hậu. Trong bức tranh đó, nổi bật nhất là sự hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững.

Đâu là những vấn đề cần quan tâm và có chính sách ưu tiên gì Việt Nam cần thực hiện để có thể ứng phó hiệu quả với những diễn biến thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra? Cùng host Hảo Trần tìm hiểu trong tập podcast này nhé.

Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

This week on the Vietnam Innovators podcast, host Hao Tran sits down with Mr. Koos Neefjes, Director of Climate Sense Vietnam, who is an international expert on climate change and has been working in Vietnam for many years.

Vietnam is one of the countries that is experiencing serious impacts of climate change. This requires urgent strategies and international cooperation with organizations and countries in water management and climate change control. In this context, the cooperation between the Netherlands and Vietnam stands out in the framework of the Strategic Partnership on Climate Adaptation and Sustainable Agriculture.

What are the issues that need attention and what policy priorities does Vietnam need to implement to effectively respond to extreme weather events caused by climate change? Join host Hao Tran in this podcast to find out.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất