Podcast John Ditty, Head of ESG, KPMG Vietnam: ESG - yếu tố không thể thiếu để phát triển bền vững - S3#33 | Vietcetera
Billboard banner
John Ditty, Head of ESG, KPMG Vietnam: ESG - yếu tố không thể thiếu để phát triển bền vững - S3#33

08 Thg 11

John Ditty, Head of ESG, KPMG Vietnam: ESG - yếu tố không thể thiếu để phát triển bền vững - S3#33

Đã sao chép

Ngày nay, phát triển bền vững và các tiêu chuẩn ESG ngày càng có vị trí cao hơn trong kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp. Có thể hiểu ESG (Environment, Social, corporate Governance) là đầu tư vào các doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và môi trường thay vì chỉ tập trung tạo lợi nhuận. Nhưng tham gia ESG không đơn giản chỉ là thực hiện chính sách bảo vệ môi trường hay các hoạt động cộng đồng mà đòi hỏi các doanh nghiệp cần có chiến lược và xác định cách tổ chức tài chính để thúc đẩy cho chiến lược ESG.Xây dựng nền tảng đầu tư vào ESG chính là giao điểm của hiệu quả tài chính và phát triển bền vững. Vậy các doanh nghiệp cần lưu ý gì đối với việc đầu tư ESG? Đến với tập podcast Vietnam Innovators này, host Hao Tran sẽ cùng khách mời John Ditty - Head of ESG - KPMG Vietnam thảo luận và đi sâu hơn về đề tài phát triển ESG trong doanh nghiệp. Ông sẽ đưa ra những thông tin và lời khuyên gì cho doanh nghiệp tại Việt Nam khi thực hiện ESG? Hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu nhé.Đón đọc nghiên cứu mới nhất của KPMG: Khảo sát về Báo cáo Phát triển Bền vững 2022. Thông qua phân tích 5.800 công ty ở 58 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực pháp lý, cuộc khảo sát cung cấp thông tin và hiểu biết sâu sắc cho bộ phận báo cáo phát triển bền vững, cũng như các nhà đầu tư, người quản lý tài sản và cơ quan đánh giá - những bên liên quan coi trọng tính bền vững và thông tin ESG trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm tại đây! [English description below] Today, sustainable growth and ESG performance are increasingly taking a higher priority in business plans. ESG (Environment, Social, Corporate Governance) can be understood as investing in businesses that are socially and environmentally responsible instead of just focusing on making profits. But participating in ESG is not simply implementing environmental protection policies or community activities.What should businesses pay attention to when investing in ESG? In this Vietnam Innovators podcast episode, host Hao Tran will join guest John Ditty - Head of ESG at KPMG Vietnam to learn more. What information and advice does John suggest for businesses in Vietnam when implementing ESG? Let's listen and find out!KPMG’s 2022 ‘Survey of Sustainability Reporting’ is one of the most comprehensive and authoritative pieces of global research on sustainability reporting, based on an analysis of financial reports, sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) reports, and websites from 5,800 companies in 58 countries, territories and jurisdictions.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác | Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.comThe findings in this survey reflect on the current state of reporting and overarching business strategies that can enable companies to meet increasing regulatory expectations – all while creating impact and generating value for society.

NỘI DUNG PODCAST

Ngày nay, phát triển bền vững và các tiêu chuẩn ESG ngày càng có vị trí cao hơn trong kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp. Có thể hiểu ESG (Environment, Social, corporate Governance) là đầu tư vào các doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và môi trường thay vì chỉ tập trung tạo lợi nhuận. Nhưng tham gia ESG không đơn giản chỉ là thực hiện chính sách bảo vệ môi trường hay các hoạt động cộng đồng mà đòi hỏi các doanh nghiệp cần có chiến lược và xác định cách tổ chức tài chính để thúc đẩy cho chiến lược ESG.

Xây dựng nền tảng đầu tư vào ESG chính là giao điểm của hiệu quả tài chính và phát triển bền vững. Vậy các doanh nghiệp cần lưu ý gì đối với việc đầu tư ESG? Đến với tập podcast Vietnam Innovators này, host Hao Tran sẽ cùng khách mời John Ditty - Head of ESG - KPMG Vietnam thảo luận và đi sâu hơn về đề tài phát triển ESG trong doanh nghiệp. Ông sẽ đưa ra những thông tin và lời khuyên gì cho doanh nghiệp tại Việt Nam khi thực hiện ESG? Hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu nhé.

Đón đọc nghiên cứu mới nhất của KPMG: Khảo sát về Báo cáo Phát triển Bền vững 2022. Thông qua phân tích 5.800 công ty ở 58 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực pháp lý, cuộc khảo sát cung cấp thông tin và hiểu biết sâu sắc cho bộ phận báo cáo phát triển bền vững, cũng như các nhà đầu tư, người quản lý tài sản và cơ quan đánh giá - những bên liên quan coi trọng tính bền vững và thông tin ESG trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm tại đây!

[English description below]

Today, sustainable growth and ESG performance are increasingly taking a higher priority in business plans. ESG (Environment, Social, Corporate Governance) can be understood as investing in businesses that are socially and environmentally responsible instead of just focusing on making profits. But participating in ESG is not simply implementing environmental protection policies or community activities.

What should businesses pay attention to when investing in ESG? In this Vietnam Innovators podcast episode, host Hao Tran will join guest John Ditty - Head of ESG at KPMG Vietnam to learn more. What information and advice does John suggest for businesses in Vietnam when implementing ESG? Let's listen and find out!

KPMG’s 2022 ‘Survey of Sustainability Reporting’ is one of the most comprehensive and authoritative pieces of global research on sustainability reporting, based on an analysis of financial reports, sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) reports, and websites from 5,800 companies in 58 countries, territories and jurisdictions.

Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác | Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

The findings in this survey reflect on the current state of reporting and overarching business strategies that can enable companies to meet increasing regulatory expectations – all while creating impact and generating value for society.

Liên kết

Các tập
Mới nhất