Podcast Tạo nên những thay đổi vì tự hào và bình đẳng - Linh Ngô, Director, ICS Center - S4#27 | Vietcetera
Billboard banner
Tạo nên những thay đổi vì tự hào và bình đẳng - Linh Ngô, Director, ICS Center - S4#27

26 Thg 09

Tạo nên những thay đổi vì tự hào và bình đẳng - Linh Ngô, Director, ICS Center - S4#27

Đã sao chép

[English description below]Trong tập tiếp theo của Vietnam Innovators, chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Linh Ngô - Giám đốc Trung tâm ICS. Tại cuộc trò chuyện, cùng host Hảo Trần khám phá những hoạt động đầy ý nghĩa của ICS Center trong việc bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBTI+ ở Việt Nam.Cùng với Linh Ngô, chúng ta sẽ tìm hiểu về các dự án và chương trình của ICS Center qua các hoạt động đa dạng như tập huấn, hội thảo, các khóa học nâng cao năng lực và tăng quyền của các cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ khám phá những nỗ lực của tổ chức này trong việc xây dựng mạng lưới và tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội.Đừng bỏ lỡ cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này, nơi chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBTI+ và tạo ra một môi trường đa dạng và bình đẳng hơn.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---In the upcoming episode of Vietnam Innovators, we will have a special interview with Linh Ngô - Director of ICS Center. In this conversation, together with host Hao Tran, we will explore the meaningful activities of ICS Center in protecting the rights of the LGBTI+ community in Vietnam.Alongside Linh Ngô, we will delve into the projects and programs of ICS Center through diverse activities such as training sessions, workshops, capacity-building courses, and empowerment initiatives for the LGBTI+ communities in Vietnam. We will also uncover the organization's efforts in building networks and creating positive societal changes.Don't miss out on this inspiring interview, where we will gain a deeper understanding of the importance of protecting the rights of the LGBTI+ community and fostering a more diverse and equitable environment.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Trong tập tiếp theo của Vietnam Innovators, chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Linh Ngô - Giám đốc Trung tâm ICS. Tại cuộc trò chuyện, cùng host Hảo Trần khám phá những hoạt động đầy ý nghĩa của ICS Center trong việc bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBTI+ ở Việt Nam.

Cùng với Linh Ngô, chúng ta sẽ tìm hiểu về các dự án và chương trình của ICS Center qua các hoạt động đa dạng như tập huấn, hội thảo, các khóa học nâng cao năng lực và tăng quyền của các cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ khám phá những nỗ lực của tổ chức này trong việc xây dựng mạng lưới và tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội.

Đừng bỏ lỡ cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này, nơi chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBTI+ và tạo ra một môi trường đa dạng và bình đẳng hơn.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

In the upcoming episode of Vietnam Innovators, we will have a special interview with Linh Ngô - Director of ICS Center. In this conversation, together with host Hao Tran, we will explore the meaningful activities of ICS Center in protecting the rights of the LGBTI+ community in Vietnam.

Alongside Linh Ngô, we will delve into the projects and programs of ICS Center through diverse activities such as training sessions, workshops, capacity-building courses, and empowerment initiatives for the LGBTI+ communities in Vietnam. We will also uncover the organization's efforts in building networks and creating positive societal changes.

Don't miss out on this inspiring interview, where we will gain a deeper understanding of the importance of protecting the rights of the LGBTI+ community and fostering a more diverse and equitable environment.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất