Podcast Từ nông hộ đến sản phẩm, kinh doanh cà phê vững bền - Rudy van Bork, CEO, Hoi An Roastery - S4#33 | Vietcetera
Billboard banner
Từ nông hộ đến sản phẩm, kinh doanh cà phê vững bền - Rudy van Bork,  CEO, Hoi An Roastery - S4#33

20 Thg 11

Từ nông hộ đến sản phẩm, kinh doanh cà phê vững bền - Rudy van Bork, CEO, Hoi An Roastery - S4#33

Đã sao chép

[English description below]Trong tập Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ ông Rudy Van Bork - CEO của Hoi An Roastry.Tại cuộc trò chuyện, Rudy sẽ chia sẻ hành trình đầy thú vị khi xây dựng nên mô hình kinh doanh cà phê giúp nông hộ khai thác bền vững và tăng sinh kế. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách Hoi An Roastery tạo ra sự khác biệt trong ngành cà phê bằng cách kết hợp việc trồng cà phê bền vững, chế biến chất lượng cao và tạo ra một mô hình kinh doanh cộng đồng hỗ trợ người dân địa phương.Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện này để tìm hiểu thêm về cách Rudy van Bork và Hoi An Roastery đã tạo nên sự khác biệt và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng nông hộ cà phê.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ  team@vietcetera.com---In this week's episode of Vietnam Innovators, join host Hao Tran as we meet Mr. Rudy Van Bork, the CEO of Hoi An Roastery.During the conversation, Rudy will share an intriguing journey of building a coffee business model that promotes sustainable farming practices and livelihood improvement for local farmers. We will also explore how Hoi An Roastery has made a difference in the coffee industry by combining sustainable coffee cultivation, high-quality processing, and a community-oriented business model that supports local residents.Tune in to this conversation to learn more about how Rudy Van Bork and Hoi An Roastery have made an impact and contributed to the development of the coffee farming community.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Trong tập Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ ông Rudy Van Bork - CEO của Hoi An Roastry.

Tại cuộc trò chuyện, Rudy sẽ chia sẻ hành trình đầy thú vị khi xây dựng nên mô hình kinh doanh cà phê giúp nông hộ khai thác bền vững và tăng sinh kế. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách Hoi An Roastery tạo ra sự khác biệt trong ngành cà phê bằng cách kết hợp việc trồng cà phê bền vững, chế biến chất lượng cao và tạo ra một mô hình kinh doanh cộng đồng hỗ trợ người dân địa phương.

Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện này để tìm hiểu thêm về cách Rudy van Bork và Hoi An Roastery đã tạo nên sự khác biệt và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng nông hộ cà phê.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ  team@vietcetera.com

---

In this week's episode of Vietnam Innovators, join host Hao Tran as we meet Mr. Rudy Van Bork, the CEO of Hoi An Roastery.

During the conversation, Rudy will share an intriguing journey of building a coffee business model that promotes sustainable farming practices and livelihood improvement for local farmers. We will also explore how Hoi An Roastery has made a difference in the coffee industry by combining sustainable coffee cultivation, high-quality processing, and a community-oriented business model that supports local residents.

Tune in to this conversation to learn more about how Rudy Van Bork and Hoi An Roastery have made an impact and contributed to the development of the coffee farming community.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất