Podcast Tư vấn doanh nghiệp từ góc nhìn của chuyên gia KPMG - Ross Macallister - Head of Advisory, Managing Partner & Consulting, KPMG in Vietnam & Cambodia - S4#21 | Vietcetera
Billboard banner
Tư vấn doanh nghiệp từ góc nhìn của chuyên gia KPMG - Ross Macallister - Head of Advisory, Managing Partner & Consulting, KPMG in Vietnam & Cambodia - S4#21

15 Thg 08

Tư vấn doanh nghiệp từ góc nhìn của chuyên gia KPMG - Ross Macallister - Head of Advisory, Managing Partner & Consulting, KPMG in Vietnam & Cambodia - S4#21

Đã sao chép

[English description below]Cùng khám phá những tiềm năng chưa được khai phá của doanh nghiệp qua những chia sẻ của chuyên gia từ KPMG.Trong tập podcast tuần này, host Hảo Trần sẽ cùng trò chuyện với ông Ross Macallister - Head of Advisory, Managing Partner & Consulting, KPMG in Vietnam & Cambodia. Qua cuộc trò chuyện, Ross Macallister sẽ đưa bạn khám phá những xu hướng được liên tục đổi mới của lĩnh vực tư vấn kinh doanh và tìm hiểu các chiến lược của KPMG giúp mang đến những giải pháp đổi mới cho doanh nghiệp. Xem ngay để không bỏ lỡ những kiến thức và kinh nghiệm quý giá cũng như chiến lược và “mẹo” thực tiễn có thể giúp thúc đẩy doanh nghiệp của bạn.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---Discover the untapped potential of your business with insights from the consulting experts at KPMG. In this episode of Vietnam Innovator, we delve into the world of innovation and strategy as we unlock valuable knowledge that can propel your company to new heights.Join host Hao Tran and our guest today as we explore the dynamic landscape of business consulting and learn how KPMG's expertise can bring transformative solutions to your organization. Gain valuable insights, strategies, and practical tips that can drive your business forward.Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Cùng khám phá những tiềm năng chưa được khai phá của doanh nghiệp qua những chia sẻ của chuyên gia từ KPMG.

Trong tập podcast tuần này, host Hảo Trần sẽ cùng trò chuyện với ông Ross Macallister - Head of Advisory, Managing Partner & Consulting, KPMG in Vietnam & Cambodia. Qua cuộc trò chuyện, Ross Macallister sẽ đưa bạn khám phá những xu hướng được liên tục đổi mới của lĩnh vực tư vấn kinh doanh và tìm hiểu các chiến lược của KPMG giúp mang đến những giải pháp đổi mới cho doanh nghiệp.

 Xem ngay để không bỏ lỡ những kiến thức và kinh nghiệm quý giá cũng như chiến lược và “mẹo” thực tiễn có thể giúp thúc đẩy doanh nghiệp của bạn.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

Discover the untapped potential of your business with insights from the consulting experts at KPMG. In this episode of Vietnam Innovator, we delve into the world of innovation and strategy as we unlock valuable knowledge that can propel your company to new heights.

Join host Hao Tran and our guest today as we explore the dynamic landscape of business consulting and learn how KPMG's expertise can bring transformative solutions to your organization. Gain valuable insights, strategies, and practical tips that can drive your business forward.

Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất