Save Sơn Đoòng và bài toán phát triển du lịch bền vững | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Save Sơn Đoòng và bài toán phát triển du lịch bền vững

Save Sơn Đoòng là chiến dịch bảo vệ môi trường đầu tiên của thế hệ trẻ Việt Nam thực hiện thành công với sự ủng của hơn 220,000 người. Trò chuyện cùng anh Biên Nguyễn, người thành lập trang Save Sơn Đoòng về chiến dịch và sự phát triển của mô hình du lịch bền vững tại Việt Nam.