Steve McCurry & Hành trình tinh hoa của hai thế giới | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Steve McCurry & Hành trình tinh hoa của hai thế giới

Và ở tuổi 70, một lần nữa, Steven McCurry lại khiến thế giới phải rung động trước những bức ảnh mà ông ghi lại về ‘Wood Journey’.

Nguồn: Steven McCurry cho The Macallan Double Cask.

Editor's Pick