Subtle Simple - Hơi thở đương đại của làng thời trang Việt | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Subtle Simple - Hơi thở đương đại của làng thời trang Việt

Subtle Simple - Hơi thở đương đại của làng thời trang Việt

Subtle Simple, thành lập bởi Thùy Giang và Nhật Việt, là thương hiệu thời trang dũng cảm dấn thân vào địa hạt mới của làng thời trang Việt - thời trang đương đại. Theo Giang, “nét đương đại và sự tiên phong là thứ được diễn tả rõ nhất trong phong cách của Subtle Simple.”

Yêu thích