#District Eight | Vietcetera

#District Eight

Không gian mở và xu hướng kết hợp ‘làm và chơi’

Không gian mở và xu hướng kết hợp ‘làm và chơi’

Cách thiết kế không gian làm việc thế nào để một tập thể vận hành hiệu quả ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Làm thế nào những không gian làm việc có thể cân bằng để vừa thuận lợi cho quá trình tương tác nội bộ, vừa làm mọi người mất tập trung. Và District Eight đã có một giải pháp vô hiệu quả.