fbview #Phong cách lãnh đạo | Vietcetera
Wendelbo
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

#Phong cách lãnh đạo


Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.”
Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.”

Đôi lúc, thật tốt khi là một doanh nghiệp nhỏ và tập trung vào những thị trường ngách. Nhưng bảo hiểm là một ngành mà ở đó, quy mô là điều tối quan trọng.


How I Manage: Lê Mai Anh — Giám đốc Quốc gia tại PR Newswire Việt Nam
How I Manage: Lê Mai Anh — Giám đốc Quốc gia tại PR Newswire Việt Nam

Hãy cùng Vietcetera lắng nghe chị Lê Mai Anh, Giám đốc Quốc gia của PR Newswire Việt Nam, chia sẻ những kiến thức cần biết khi theo đuổi ngành truyền thông và PR, cũng như những điều mà cô đã học được trong suốt sự nghiệp lãnh đạo của mình.