Lãnh Đạo | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Lãnh Đạo

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!

Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.”

Đôi lúc, thật tốt khi là một doanh nghiệp nhỏ và tập trung vào những thị trường ngách. Nhưng bảo hiểm là một ngành mà ở đó, quy mô là điều tối quan trọng.