Tại sao nhà phát triển game hàng đầu thế giới Ubisoft lựa chọn Đà Nẵng để mở studio? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tại sao nhà phát triển game hàng đầu thế giới Ubisoft lựa chọn Đà Nẵng để mở studio?

Tại sao nhà phát triển game hàng đầu thế giới Ubisoft lựa chọn Đà Nẵng để mở studio?

Vietcetera gặp gỡ Aurélien Palasse, Managing Director của Ubisoft tại Việt Nam để tìm hiểu về quá trình xây dựng một studio phát triển game tại Đà Nẵng

Aurélien Palasse, Quản lý Ubisoft Studio tại Việt Nam

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích