The More of Less: Những lát cắt trong suy nghĩ và lựa chọn về tối giản | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

The More of Less: Những lát cắt trong suy nghĩ và lựa chọn về tối giản

The More of Less: Những lát cắt trong suy nghĩ và lựa chọn về tối giản

Cùng chúng tôi lắng nghe những mẫu chuyện “người thật, việc thật" để hiểu hơn về sự “muôn hình vạn trạng” của chủ nghĩa tối giản.

Tâm Phạm cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích