Thời trang có cần phải “đúng”? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Thời trang có cần phải “đúng”?

Sẽ thật dễ trả lời nếu ai đó đặt câu hỏi thời trang có cần phải đẹp? Nhưng không đơn giản nếu đặt ra câu hỏi làm thời trang liệu có cần phải “đúng”? Như thế nào mới là “đúng”? Và thời trang Việt Nam đã “đúng” chưa?

Editor's Pick