Trang cá nhân của Ethan Hein tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Ethan Hein
Expert

Ethan Hein

Nghiên cứu sinh tiến sỹ trong ngành giáo dục âm nhạc ở Đại học New York (New York University: NYU) và là giảng viên thỉnh giảng của Đại học bang Montclair.

Là một thành viên sáng lập phòng nghiên cứu thiết kế trải nghiệm âm nhạc (Music Experience Design Lab) ở NYU, Ethan đóng vai trò lãnh đạo trong việc phát triển những công cụ online phục vụ trong việc học và thể...