Trang cá nhân của Hạ Chi tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Hạ Chi
Contributor

Hạ Chi

Một công nhân chữ chăm chỉ, tác giả sách "Người viết kiếm sống"

Phóng viên, biên tập viên, người làm quảng cáo, tác giả. Có một mối quan hệ nghiêm túc với việc viết lách.

  • Phóng viên (2!Người Trẻ Việt & 2!Đẹp) / 2009 - 2013
  • Chủ bút Đẹp Online (thuộc Đẹp Magazine) / 2014 – Tác giả sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình & Ngườ...