Làm Việc Hiệu Quả | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Làm Việc Hiệu Quả

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!

Hãy quên việc tìm kiếm đam mê đi!

Từ khi khái niệm self-help phát triển, chúng ta trở nên ám ảnh với việc 'tìm kiếm đam mê'. Nhưng theo Mark Manson, vấn đề không bao giờ nằm ở hai chữ đam mê.