Trang cá nhân của Jio Health tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Jio Health
Brand

Jio Health

facebookwebsite

Jio Health là công ty tiên phong trong lĩnh vực y tế công nghệ tại Việt Nam, một trong những thương hiệu hiếm hoi hướng tới các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động.

Jio Health là công ty tiên phong trong lĩnh vực y tế công nghệ tại Việt Nam, một trong những thương hiệu hiếm hoi hướng tới các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động.

Lấy đội ngũ bác sĩ là trung tâm, với sự hợp lực của đội ngũ chuyên nghiệp với tư duy đổi mới, Jio Health xây dựng một hệ sin...