Trang cá nhân của Linh K. Tran tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Linh K. Tran
Contributor

Linh K. Tran

website

Linh là một Quản lý truyền thông, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ. Linh là đồng tác giả cuốn sách "Gần như là Nhà" của NXB Trẻ, và thường xuyên viết về các vấn đề xã hội trên blog daylalinh.