Trang cá nhân của Michelle Gaugy tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Michelle Gaugy
Expert

Michelle Gaugy

Michelle Gaugy là một nhà môi giới nghệ thuật có kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghề, và là chủ phòng trưng bày tranh Gaugy Gallery ở New Mexico.

Hiện nay, Michelle Gaugy chủ yếu tư vấn cho các phòng tranh và nhiều nghệ sĩ lớn. Cô cũng là Top Writer trên Quora bốn năm liền từ 2015 tới 2018, và là tác giả có bài viết được đăng trên BBC, HuffPost và Slate. Cô hiện cũng đang xuất bản một quyển sách về quản lý phòng tranh. Với kiến thức và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật hội hoạ, Michelle Gaugy tích cực đóng góp rất nhiều bài viết liên quan đến hội hoạ trên Quora. Để tìm hiểu thêm về tác giả, bạn có thể tham khảo: 

Website của phòng tranh Gaugy Gallery: https://gaugygallery.com/
Linkedin của Michelle Gaugy: https://www.linkedin.com/in/michelle-gaugy-b6b8441a/
Quora của Michelle Gaugy: https://www.quora.com/profile/Michelle-Gaugy