Trang cá nhân của Thái Tần tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Thái Tần
Writer

Thái Tần

Trót lòng yêu giấy và bút.

Mình thích đọc sách, ngẫm nghĩ về những điều xung quanh và viết ra chúng.