Thương hiệu x Nghệ sĩ: từ Xưa đến Nay, từ Tây đến Ta | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Thương hiệu x Nghệ sĩ: từ Xưa đến Nay, từ Tây đến Ta

Thương hiệu bạn thích kết hợp cùng nghệ sĩ bạn yêu? Một dịp thật tuyệt để mua một mà lại được hai! Hẳn là vì vậy nên cứ mỗi dịp “collab” các thương hiệu lại được mùa đón tiếp những hàng người rồng rắn, chờ đợi được chạm tay vào những sản phẩm đặc biệt, được sản xuất có giới hạn, và vô cùng có giá trị này. Nhưng trào lưu này bắt đầu từ đâu, và diễn ra thế nào; có bao giờ bạn tự hỏi?

Nguồn: TIM CORREIRA

Editor's Pick