Tự kỷ luật bằng 5 bước của tư duy thiết kế | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tự kỷ luật bằng 5 bước của tư duy thiết kế

Tự kỷ luật bằng 5 bước của tư duy thiết kế

Luyện khả năng tự kỷ luật có lẽ sẽ ‘dễ thở’ hơn nếu bạn sử dụng 5 bước tư duy thiết kế để phát triển ý thức tự giác theo một góc nhìn khác

Nguồn: UX Indonesia/Unsplash

Yêu thích