Vì sao giày thể thao được xem là đôi giày của thập kỷ? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Vì sao giày thể thao được xem là đôi giày của thập kỷ?

Vì sao giày thể thao được xem là đôi giày của thập kỷ?

Ta vẫn thường cho rằng, giày cao gót sẽ không bao giờ lỗi thời. Nhưng trong thập kỷ qua, giày thể thao mới thực sự là kẻ thống trị của thời trang thường nhật.

Vì sao giày thể thao được xem là đôi giày của thập kỷ?

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích