Xem Video Ai là người chiến thắng CAST CAMP 2021? | Vietcetera
Billboard banner
Ai là người chiến thắng CAST CAMP 2021?

Ai là người chiến thắng CAST CAMP 2021?

01:343362 lượt xem
Đã sao chép
Kết quả chung cuộc của CAST CAMP 2021 đã có rồi!!! 4 đội thi sẽ giành được 240 triệu đồng và được hỗ trợ truyền thông trong 1 năm tiếp theo là ... mời các bạn xem video. Chân thành cảm ơn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam , Tiger Beer, BAEMIN Vietnam và Tiki đã đồng hành cùng Cast Camp 2021. #CastCamp2021 #TheNextPodcasters