Playlist Cởi Mở Happy Hour | Vietcetera
Billboard banner

Cởi Mở Happy Hour

13 tập
219 N lượt xem
Đã sao chép

Cởi Mở Happy Hour là podcast xoay quanh đề tài nightlife. Nơi Dustin, Minh Trang và Bartender Leo cùng nhau bóc tách mọi khía cạnh của văn hóa đi bar, bên những ly cocktail hấp dẫn.