Playlist DUMBBELL | Vietcetera
Billboard banner

DUMBBELL

7 tập
105 N lượt xem
Đã sao chép

Bạn nghĩ việc tập gym và làm lãnh đạo có điểm gì giống nhau? Điều hành một công ty có giống điều khiển cơ thể nâng một mức tạ nặng? Những bài học khi ta đổ mồ hôi, thực chất cũng là những bài học để trở thành một lãnh đạo tốt. Đó là việc khi nào cần bứt phá, khi nào cần nghỉ ngơi, có phải tăng tiến càng nhanh sẽ càng tốt, tập trung vào chi tiết nhỏ hay xây dựng tổng thể hài hòa sẽ tạo nên sự khác biệt? Tất cả các câu hỏi đó sẽ có trong....