Xem Video Breaking above the noise - What's next for nightlife? | Vietnam Food & Beverage Conference 2023, HN | Vietcetera
Billboard banner
Breaking above the noise - What's next for nightlife? | Vietnam Food & Beverage Conference 2023, HN

Breaking above the noise - What's next for nightlife? | Vietnam Food & Beverage Conference 2023, HN

21:265623 lượt xem
Đã sao chép
Keynote:
Breaking above the noise - What's next for nightlife?

Speaker
Nguyen Luan, Brand Ambassador, Diageo Vietnam
Phan Dao, Beverage Manager, Jigger Group

Đặc biệt cảm ơn đối tác Mastercard cùng các nhà tài trợ, Tanqueray, Johnnie Walker, Ly Gia Vien, Andros Asia, Lacàph, ODA, Peroni Nastro Azzurro, Duvel Moortgat, New Zealand Trade & Enterprise, Kamereo Vietnam, Penfolds, San Pellegrino, Acqua Panna, KPMG đã đồng hành cùng #FlavorsVN2023.

Cảm ơn đối tác địa điểm Novotel Hanoi Thái Hà đã hỗ trợ đồng hành cùng Vietnam Food&Beverage Conference 2023