Xem Video Tố chất quan trọng nhất của đội ngũ khởi nghiệp là gì? [Minh Beta x Vietcetera] | Vietcetera
Billboard banner
Tố chất quan trọng nhất của đội ngũ khởi nghiệp là gì? [Minh Beta x  Vietcetera]

Tố chất quan trọng nhất của đội ngũ khởi nghiệp là gì? [Minh Beta x Vietcetera]

02:031083 lượt xem
Đã sao chép
Một công ty khởi nghiệp sẽ tạo ra những giá trị chưa từng có, nên đội ngũ khởi nghiệp cũng cần phải có những tố chất đặc biệt để biến điều đó thành hiện thực. Got a story idea for us? team@vietcetera.com Instagram: https://goo.gl/gbcme7 Facebook: https://goo.gl/wp7ycT Visit us online: https://goo.gl/EfUB7N