Vũ.: Chúng ta đã bước qua mùa cô đơn như thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Vũ.: Chúng ta đã bước qua mùa cô đơn như thế nào?

Vũ.: Chúng ta đã bước qua mùa cô đơn như thế nào?

Vũ kể về việc bước qua những thứ khác, không chỉ là mùa cô đơn.

Nguồn: Music video Bước Qua Mùa Cô Đơn

QUẢNG CÁO
Yêu thích