XTB giành vị trí cao tại bảng xếp hạng dự báo Forex của Bloomberg | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

XTB giành vị trí cao tại bảng xếp hạng dự báo Forex của Bloomberg

Theo công bố mới nhất, nhóm nghiên cứu XTB hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng G10 của Bloomberg. Nhóm chuyên gia phân tích thị trường toàn cầu của XTB đ

XTB Feature Image