Xu hướng kinh doanh tại Việt Nam 2020: James Vương, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành tại RealStake | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Xu hướng kinh doanh tại Việt Nam 2020: James Vương, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành tại RealStake

Xu hướng kinh doanh tại Việt Nam 2020: James Vương, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành tại RealStake

Anh James Vương, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của RealStake chia sẻ về các xu hướng kinh doanh đáng lưu tâm trong lĩnh vực công nghệ bất động sản (proptech) và công nghệ tài chính (fintech).

Yêu thích