Sam Lien Nguyen's profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Sam Lien Nguyen
Writer

Sam Lien Nguyen

Sam là một du học sinh ngành Văn học Anh và thành viên của Hiểu, một tập hợp người trẻ mong muốn mở rộng cuộc đối thoại về các vấn nạn xã hội.