5 Cách đáp trả thanh lịch khi bị “hối cưới", “giục đẻ" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

5 Cách đáp trả thanh lịch khi bị “hối cưới", “giục đẻ"

Nếu đã không thể tránh được, đây là vài mẫu “đáp trả duyên dáng" giúp bạn vượt ải.

5 Cách đáp trả thanh lịch khi bị “hối cưới", “giục đẻ"