Tết Talks | Vietcetera
Billboard banner
Tết Talks

Tết Talks

Một cuộc trò chuyện đa góc nhìn về Tết. Nếu mỗi chúng ta được "vẽ" Tết theo ý mình, bạn sẽ chọn gì và bỏ gì?