"Từ lúc chào đời tới năm 17 tuổi, những gì anh nói với ba chỉ vỏn vẹn ba câu." | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

"Từ lúc chào đời tới năm 17 tuổi, những gì anh nói với ba chỉ vỏn vẹn ba câu."

Những bài văn nói về tình cha con trên trường, anh đều phải học thuộc văn mẫu...

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera