A Working Woman: Bản sắc Trác Thúy Miêu | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

A Working Woman: Bản sắc Trác Thúy Miêu

"Chị sợ hãi quá nhiều thứ trong đời nên chị tập được cách tách một phần bản ngã của mình ra khỏi nỗi sợ," MC, nhà báo Trác Thúy Miêu nói về những cuộc độc thoại của chị. Cùng Vietcetera nghe những câu chuyện đời chỉ Trác Thúy Miêu mới biết.