Ask A Senior: Ứng dụng Design Thinking trong đổi mới thương hiệu cùng Doodle Brands | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Ask A Senior: Ứng dụng Design Thinking trong đổi mới thương hiệu cùng Doodle Brands

Ask A Senior: Ứng dụng Design Thinking trong đổi mới thương hiệu cùng Doodle Brands

Nhằm hiểu thêm về quá trình xây dựng agency đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công phương pháp Design Thinking này, Vietcetera đã tìm đến để được trò chuyện cùng hai nhà sáng lập của Doodle Brands--anh Chris Elkin và chị Như Võ.

Ask A Senior: Ứng dụng Design Thinking trong đổi mới thương hiệu cùng Doodle Brands

QUẢNG CÁO
Yêu thích