“Ba mình không bao giờ nói, hay viết ra nửa lời thân mật.” | Vietcetera

“Ba mình không bao giờ nói, hay viết ra nửa lời thân mật.”

Nhưng lần này thì khác.
Nguồn: Hà Công Hà

Nguồn: Hà Công Hà

Có lẽ vì phải giữ hình tượng “trụ cột”, ba mình không bao giờ nói, hay viết ra nửa lời thân mật. Cả gia đình mình thường chỉ thể hiện tình cảm với nhau qua hành động. Ngay cả mình, sống xa gia đình, cũng đã phải cố gắng lắm mới có thể nói yêu ba mẹ vào những dịp đặc biệt.

Cho đến ngày mình mắc Covid.

Trong tin nhắn, lần đầu tiên ba mình bày tỏ tình thương với con cái.

Nên lúc nhận được tin nhắn từ ba, mình đã khóc. Nếu có điều gì tích cực từ dịch bệnh này, thì có lẽ vì nó, mà chúng ta có dịp nghe rõ lòng nhau hơn.

Nguồn: Hà Công Hà

(Câu chuyện từ bạn Hà Công Hà)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com