Cố Vấn Ăn-Chơi: Không chỉ là "đi-uống" với 4 quán bar mới ở quanh Sài Gòn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Cố Vấn Ăn-Chơi: Không chỉ là "đi-uống" với 4 quán bar mới ở quanh Sài Gòn

Cố Vấn Ăn-Chơi: Không chỉ là "đi-uống" với 4 quán bar mới ở quanh Sài Gòn

Các quán bar có gì để thưởng thức ngoài... cocktails? Dưới đây là 4 địa chỉ để bạn khám phá.

Nguồn: Hân Nguyễn cho Vietcetera

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích