Chuyên mục Thưởng Thức | Vietcetera
Azerai

Thưởng Thức


"Đi thiệt xa để chi, rồi tìm cái mình muốn ngay trong hẻm trước nhà."

Em nghĩ đã ở trong ngành này, đặc biệt khi dính dáng đến phần “kỹ thuật” của nó như thợ rang hay Barista chẳng hạn, đều ít nhất một lần, khủng hoảng về chuyện không thể làm ra ly cà phê Ngon Nhất.

5 Xu hướng đồ uống hậu 2020

5 Xu hướng đồ uống hậu 2020