Bóc Term: Dark Academia là gì mà tràn ngập Instagram và TikTok? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Dark Academia là gì mà tràn ngập Instagram và TikTok?

Dark Academia là một quan niệm thẩm mỹ lấy cảm hứng từ văn học cổ điển, bày tỏ niềm đam mê học hỏi và tôn vinh chủ nghĩa cá nhân.

Editor's Pick