Bóc Term: Situationship là gì? Bạn và họ có phải một "cặp đôi hoàn cảnh"? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Situationship là gì? Bạn và họ có phải một "cặp đôi hoàn cảnh"?

Hai người trong mối quan hệ này có thể có tình cảm với nhau, nhưng họ sợ hãi khi tiến thêm bước nữa.

Nguồn: Unsplash

Editor's Pick