Bóc Term: Tie-dye và sự trở lại của những vệt màu tự do | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bóc Term: Tie-dye và sự trở lại của những vệt màu tự do

Bóc Term: Tie-dye và sự trở lại của những vệt màu tự do

Tie-dye /tʌɪ dʌɪ/ (v) là một kỹ thuật nhuộm vải bằng cách cột thắt, tạo ra các mảng màu, sặc sỡ và loang lỗ không theo quy tắc nào.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích