Bóc Term: Weeaboo (wibu) là gì? Bạn có phải là một weeaboo? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Weeaboo (wibu) là gì? Bạn có phải là một weeaboo?

Weeaboo, gọi tắt là wibu, là tên gọi miệt thị hướng đến những người chối bỏ văn hóa của mình để sùng bái văn hóa Nhật Bản và tin rằng Nhật Bản là thượng đẳng

Bóc Term: Weeaboo (wibu) là gì? Bạn có phải là một weeaboo?