Bốn cách kết hợp món ăn và bia thủ công tại Sài Gòn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bốn cách kết hợp món ăn và bia thủ công tại Sài Gòn

Bốn cách kết hợp món ăn và bia thủ công tại Sài Gòn

Bia thủ công tại Việt Nam đang phát triển lớn mạnh, nhu cầu tìm kiếm những cách kết hợp món ăn và bia thủ công ngày càng tăng cao. Trong series mới này chúng tôi sẽ đưa ra một số ý kiến tham khảo từ những chủ quán bia và nhà hàng tại Sài Gòn về vấn đề trên.

Yêu thích