Bốn loại bia thủ công nhất định phải thử ở Sài Gòn - Phần 1 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bốn loại bia thủ công nhất định phải thử ở Sài Gòn - Phần 1

Trước cơn lốc bia thủ công đang bùng nổ trong nước, ỐPLA và Việt Nam Craft Bia sẽ gợi ý giúp bạn 4 loại bia nhất định phải thử khi ở Sài Gòn.