Cái giá của sự nam tính | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Cái giá của sự nam tính

Cái giá của sự nam tính

Mặc dù quan niệm về sự nam tính ở mỗi vùng miền và văn hoá có một số khác biệt, nhưng nhìn chung đều yêu cầu nam giới phải cứng cỏi, phô trương sức mạnh và nắm quyền kiểm soát. Quan niệm về sự nam tính này không chỉ có hại cho nam giới, mà còn cho xã hội.

QUẢNG CÁO
Yêu thích